Op 15 juni 2014 werd Reinder Ubels de nieuwe voorzitter van Emmaus.

          

Alle ambtsdragers in Emmaüs vormen samen de Wijkkerkenraad en die vergadert acht keer per jaar.

Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en bestaat uit:

Reinder Ubels, voorzitter
Gert Jan Meijers, scriba

Jan Buruma, scriba

Bram Tack, predikant
Dick de Jong, diaken

Frans Voorzaat, Kerkrentmeester

logo van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs

In protestantse gemeenten is de kerkenraad verantwoordelijk voor het beleid, de publicaties en de activiteiten. Zo'n kerkenraad bestaat uit gemeenteleden die vier of acht jaar lang ouderling of diaken zijn. Ook de predikanten zijn lid van de kerkenraad.  

    Beleidsplan 2017 - 2020       De speerpunten voor de komende jaren vind je hier

    Vergaderrooster