In onze wijkgemeente zijn het de taakgroepen die het beleid van de kerkenraad omzetten in tal van activiteiten. Op basis van hun ervaringen adviseren zij ook weer de kerkenraad. Een paar voorbeelden:
De taakgroep eredienst bepaalt hoe een kerkdienst (=eredienst) er uit ziet en wat daar gebeurt.
De taakgroep diaconie geeft vorm aan het diaconale werk in zowel het binnen- als het buitenland.. Zij organiseert de inzameling van geld, zorgt dat financiële hulp goed terecht komt en ondersteunt de diakenen in het uitvoeren van hun werk.

In het menu links vindt u meer informatie van alle taakgroepen.