Informatie over de zendingswinkel

Het werkplan van de Taakgroep Kerk in Actie Wereldwijd. 

Projecten 2019

Een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de artikelen die u koopt in de Zendingswinkel is bestemd voor onderstaande projecten.

Dialoog tussen christenen en moslims

kerk in actie 1In het noorden van Nigeria is de verhouding tussen christenen en moslims gespannen. De inwoners lijden al jarenlang onder conflicten en geweld. Veel conflicten worden veroorzaakt door onduidelijkheid over grondrechten of oneerlijk verdeelde rijkdom. De organisatie JPRM stimuleert christenen en moslims om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorp. Zo worden verschillen tussen mensen overbrugd en armoede overwonnen. Dankzij JPRM houden dorpelingen in Nigeria stand te midden van geweld en onveiligheid.

In 50 dorpen werken christenen en moslims samen aan een betere toekomst. In ieder dorp zijn twee of drie vrijwillige veldwerkers actief, die door JPRM getraind zijn. Zo is JPRM actief in het dorp Farana. Daar bouwden de dorpsbewoners samen een waterpomp en schoollokalen voor 120 kinderen. Ze verbouwen samen gierst, bonen, soja, haver en tarwe. Een deel van de oogst verkopen ze op de markt om aan geld te komen voor het dorp. Zo ontstaat in deze 50 dorpen meer veiligheid, meer welvaart en en ontwikkeling, waar alle bewoners van profiteren. Steun dorpsbewoners in Noord-Nigeria bij het bouwen aan vrede:

Voor € 25 euro kunnen dorpelingen 100 stenen aanschaffen om een school te bouwen. Een jaar alfabetisering voor 30 personen kost € 200

Een waterput slaan kost € 1.500

Meer informatie https://www.kerkinactie.nl/projecten/dialoog-tussen-christenen-en-moslims

Karamojong kinderen naar huis en naar school - Oeganda

kerk in actie 2In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Verschillende partners van Kerk in Actie hebben de handen in één geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden.

Draag bij aan nieuw leven voor straatkinderen in Kampala

• Contact leggen in Kampala en overleg met familie kost 130 euro per kind.
• Opvang in Kampala en voorbereiding op terugkeer naar Karamoja kost 225 euro per kind.
• Het opsporen van familie in Karamoja en voorbereiding op de terugkomst kost 40 euro per kind.
• Een begeleide reis van Kampala naar Karamoja kost 80 euro per gezin.
• Eerste hulp bij opbouw van nieuw leven in Karamoja (voedsel en start van eigen landbouw activiteiten) kost 330 euro per gezin.
• Juridische hulp voor slachtoffers van geweld kost 200 euro per slachtoffer. 

Meer informatie https://www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar-school

 

 

Door het kopen van artikelen in onze winkel

steunt u direct het werk van de bovengenoemde projecten.