Informatie over de zendingswinkel

Het werkplan van de Taakgroep Kerk in Actie Wereldwijd. 

Projecten 2018

Een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de artikelen die u koopt in de Zendingswinkel is bestemd voor onderstaande projecten.

Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit. Meer informatie is te vinden op onderstaande website:

https://www.kerkinactie.nl/projecten/geen-kinderarbeid-in-de-textielindustrie

 

Steun mensen met een handicap in Myanmar

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren.

TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. 

Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten. Meer informatie is te vinden op onderstaande website:

https://www.kerkinactie.nl/projecten/eigen-inkomsten-voor-gehandicapten

 

 

 

 

Door het kopen van artikelen in onze winkel

steunt u direct het werk van de bovengenoemde projecten.