ANBI pagina

Protestantse wijkgemeente Emmaüs maakt onderdeel uit van de protestantse gemeente Bodegraven. De Protestantse gemeente Bodegraven is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (= ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Elke ANBI instelling is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

 

Onderstaand vindt u de ANBI gegevens van zowel het college van kerkrentmeester als voor de diaconie van de Protestantse gemeente Bodegraven:

 

ANBI Protestantse gemeente

 

ANBI Diaconie