Kerstavonddienst 2022Zaterdagavond 24 december is er om 21 .00 uur een kerstavonddienst in de Dorpskerk.
Na 2 jaar alleen online Kerst gevierd te hebben, kunnen we nu gelukkig wel weer samen komen. Wij zien er naar uit om weer in een volle kerk met elkaar de geboorte van Jezus te kunnen vieren.
Het thema dit jaar is: It’s Your Birthday!
Heel veel gewoontes die we met Kerst hebben ontwikkeld, komen niet uit de Bijbel. Dit hoeft niet verkeerd te zijn, maar het kan wel goed zijn om eens terug te gaan naar de basis. Stel je voor dat je vanaf een andere planeet komt en een feest moet organiseren en je hebt als informatie alleen
het verhaal uit Lucas 2:1-20. Hoe zou jij dan invulling geven aan dit feest? Tijdens deze Kerstavonddienst zetten we onze bril van vooronderstellingen af. Wat staat er nu echt in de Bijbel?

Klik hier voor de liturgie. Bekijk de dienst terug via deze link. Collecte: Armoedefonds.

Arjo van der Steen zal deze dienst voorgaan en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door de band Chaverim uit Scheveningen. Samen met hen zullen we weer veel bekende kerstliederen zingen.

Het belooft een sfeervolle dienst te worden! Jij/U komt toch ook?
Collecte: Armoedefonds.
Het gehele jaar hebben wij het busjes project in 2022 is dit voor het Armoedefonds, kwetsbare ouderen. Het Armoedefonds maakt zich sterk voor ouderen die leven in armoede. Daarom biedt het fonds kwetsbare ouderen, via lokale hulporganisaties steunpakketten aan met o.a. een boodschappenkaart. Met dit tegoed kunnen ouderen boodschappen kopen.

 

Kerstavonddienst 2022