foto adri van der WalAllereerst wil ik zeggen dat ik blij ben enige tijd bij te mogen dragen aan uw gemeenteleven in Bodegraven. Maar wie is Adri van der Wal ? Ik groeide op in een onderwijsgezin. Al vroeg was er bij mij de gedachte om predikant te worden. Voortkomend, als ik terugdenk, uit enkele inspirerende voorbeelden. Ondanks het advies van de toenmalige leraar natuurkunde van het Christelijk Gymnasium te Utrecht om natuurkunde te gaan studeren ging ik theologie studeren, aan de Vrije Universiteit. Tijdens mijn studie was ik jarenlang ouderling in Amsterdam Oud-West, met als taak mensen te bezoeken die hun attestatie niet hadden ingeleverd, een systeem dat nu in onze kerk niet meer bestaat.

 

Na het voltooien van de studie, tijdens welke ik ook vele jaren assistent was bij de vakgroep Oude Testament, werd ik in 1984 predikant in Vinkeveen, daarna in 1989 in Vianen, waarna begin 1997 de overstap werd gemaakt naar Hoofddorp. Daar ben ik per 1 oktober 2018 met emeritaat gegaan.

Naast het gemeentewerk werden in de loop der jaren meerdere andere taken vervuld. Welke dat waren is hier niet zo interessant, op één na die een uwer noemde na de foto op de Kerkapp, namelijk dat ik docent Oude Testament ben aan de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (nu: geïnteresseerden) in Rotterdam (dat sinds 1993).
Een belangrijk aandachtsveld voor mij is hoe in verleden en heden de Bijbelse boodschap in beelden is vertolkt: schilderijen, grafiek, gevelstenen, enz. In de loop van de geschiedenis van de kerk is een enorm grote verzameling van Bijbels geïnspireerde kunst ontstaan. Wij zijn niet de eerste generatie die visueel is ingesteld. Wanneer dat in het programma past zou ik u daarvan in de komende tijd iets willen laten zien: in de Adventstijd over de verhalen rond Jezus’ geboorte, in de Veertigdagentijd rond Jezus’ lijden. Vanuit deze belangstelling die alles met kerkhistorie te maken heeft, ben ik na mijn emeritaat lid geworden van de redactie van het Historisch Tijdschrift voor de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Wij mochten vier zonen ontvangen. Binnenkort komt het vierde kleinkind.
Ziet u de komende tijd iemand op straat met PTT-tassen aan de fiets, grote kans dat ik dat ben.

Met hartelijke groet,

ds. Adri van der Wal