Op de laatste gemeenteavond mocht ik mij kort voorstellen als de interim-predikant in uw gemeente. De meesten van u waren daar niet bij. Maar ook als u er wel was ben ik voor de meesten van u toch nog een vreemde gast. Daarom stel ik mij via verschillende media graag nog eens aan u voor.

Mijn naam is Marten Knevel. Ik ben getrouwd met Jolande en heb drie dochters en inmiddels vier kleinkinderen.

Mijn jeugd heb ik vooral in Bussum en in Den Bosch en omgeving doorgebracht. Na de middelbare school studeerde ik fijnmechanische techniek en bedrijfskunde aan de HTS in Hilversum. In die tijd raakte ik gefascineerd door het geloof en de kerk. Vooral wat het evangelie te zeggen heeft over heilzaam samenleven van mensen raakte mij diep.

Na mijn huwelijk met Jolande mocht ik theologie gaan studeren en 28 jaar geleden werd ik bevestigd als predikant in de vrije evangelische gemeente Heerde. Na Heerde verhuisden wij naar Koudekerke waar ik verbonden werd aan de hervormde gemeente. Ik mocht daar de vereniging van de hervormde en de gereformeerde kerk begeleiden. Dertien jaar geleden verhuisden wij naar Zeist waar ik predikant werd van de gereformeerde kerk. Ik was tot eind juni 2019 predikant in de Oosterkerk in Zeist. Sindsdien ben ik als interim predikant actief Eind september zijn Jolande en ik naar Almere verhuisd. In de komende tijd hoop ik Bodegraven beter te leren kennen.

Na een korte voorbereidingsperiode in oktober, mag ik vanaf 1 november een tijdje voor vijftig procent uw interim predikant zijn. Ik hoop samen met u, in vertrouwen op God en in elkaar, te zoeken naar oplossingen voor de situatie die in deze gemeente is ontstaan, na de rapportage en adviezen van de visitatiecommissie. Ik hoop waar nodig te werken aan herstel en voorbereidingen te treffen voor een betekenisvolle toekomst voor de gemeente.

Wat mag u van mij verwachten?

Na enkele zijn de kerkenraad en ik de volgende opdracht overeengekomen.

de kerkenraad ondersteunen bij de bezinning op zijn eigen rol met het oog op het toekomstig functioneren

in en met de gemeente - zo mogelijk ook met hen die in de afgelopen jaren zijn afgehaakt - een gesprek op gang brengen over de (veelkleurige) identiteit van de gemeente en hoe die zich vertaalt in beleid

Beroepingswerk voorbereiden en de kerkenraad begeleiden bij

het formuleren van een profiel van de gemeente

het opstellen van een profiel van de benodigde pastorale formatie in de gemeente

de beroepingscommissie toerusten

Deze opdracht volgt uit het advies dat de visitatiecommissie heeft uitgebracht en dat door de kerkenraad is overgenomen. De visitatiecommissie was gestoten op een aanzienlijke mate van onvrede onder gemeenteleden omdat in hun beleving de veelkleurigheid in de afgelopen jaren te weinig ruimte heeft gekregen. In de kern gaat het in het advies om te werken aan een toekomst waarin de veelkleurigheid in de gemeente beter uit de verf komt dan tot nu toe het geval is geweest.

Als eerste wil ik daarom graag met de gemeenteleden in gesprek komen die deze klacht hebben geuit of die zich hierin herkennen. Daarnaast zou ik graag spreken met voormalige gemeenteleden die zich om deze reden hebben teruggetrokken of zelfs verlaten. Ik zou het op prijs stellen als u contact met mij opneemt zodat wij een afspraak kunnen maken voor een gesprek. U kunt mij bereiken via E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 06-41860630. Ik gebruik WhatsApp, dus u kunt mij ook via WhatsApp een berichtje sturen. Vanwege de Covid19 epidemie zal ik de gesprekken bij voorkeur via videobellen voeren tenzij u dat echt bezwaarlijk vindt.

U weet natuurlijk dat na de presentatie van het visitatierapport nogal wat gebeurd is waardoor de situatie in de Emmaus -gemeente ingrijpend is beïnvloed. Vooral is er rumoer ontstaan over het advies aan ds. Tack. Dit rumoer heeft geleid tot onduidelijkheid en onzekerheid over de rol van ds. Tack in de komende tijd. Deze situatie is niet een goed uitgangspunt voor een open gesprek over de veelkleurigheid en over de toekomst van de gemeente. Om die reden heeft de kerkenraad mij gevraagd hierover samen met ds. Tack en de kerkenraad in gesprek te gaan en te zorgen voor meer zekerheid en duidelijkheid over de relatie tussen ds.Tack en de Emmaus-gemeente in de komende tijd.

In de afgelopen maand hebben al verschillende gesprekken plaatsgevonden.

Hopelijk begrijpt u dat mijn rol een andere is dan die van een gewone predikant. Ik kom hier met een speciale opdracht. Daar zal de meeste aandacht naar uitgaan. En meer nog dan een gewone gemeentepredikant ben ik een voorbijganger.

Ik heb er vertrouwen in.

In de loop van de jaren ben ik meer en meer onder de indruk geraakt van het grote vertrouwen in mensen dat spreekt uit het evangelie. Het goede nieuws is dat de Vader vertrouwen heeft in mensen, ondanks hun beperkingen. De titel ‘De meeste mensen deugen’ zou boven het evangelie niet hebben misstaan. Daar put ik vertrouwen uit dat er een hoopvolle toekomst is voor onze samenleving en voor de kerk als wij ons daaraan willen geven. Hoezeer wij als mensen ook beperkt zijn. Daarom heb ik ook vertrouwen in de toekomst van de Emmaus-gemeente.

Ds. Marten Knevel.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

M.: 06-41860630