Elke maand wordt uw blauwe container geleegd door vrijwilligers van de B.O.C.

Dat doet de BOC al 35 jaar.

Voor het geld dat hiermee wordt verdiend, kiezen we in de wijkgemeente Emmaüs in overleg met de kerkrentmeesters een doel. Zoals de renovatie van de glas-in-loodramen van de Ontmoetingskerk.

 

 

 

 

 

In principe is de DERDE zaterdag van de maand de inzameldag. In bijzondere gevallen wordt daar in overleg met Cyclus van afgeweken.

Data en meehelpen? zie hieronder

Voor 2018 is dat:                         Voor 2019 zijn de data:


                                                        Zaterdag 19 januari 2019
                                                        Zaterdag 16 februari 2019
Zaterdag 15 december 2018           Zaterdag 16 maart 2019

                                                           Zaterdag 13 april 2019 (2e zaterdag van de maand)

                                                           Zaterdag 18 mei 2019

                                                           Zaterdag 15 juni 2019

                                                           Zaterdag 20 juli 2019

                                                           Zaterdag 17 augustus 2019

                                                           Zaterdag 21 september 2019

                                                           Zaterdag 19 oktober 2019

                                                           Zaterdag 16 november 2019

                                                           Zaterdag 14 december 2019 (2e zaterdag vd maand)

Wilt u eens per maand of eens in de twee maanden mee helpen?
Neem dan contact op met: Jan Schipperus, telefoon 0172-611952 of 06-48445711

Teun Zekveld, telefoon 0172 - 611 583 of 06 - 280 505 79.

We kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Alvast bedankt!