Er schuilt altijd een beetje waarheid achter

'ik maak maar een grapje',

een beetje kennis achter 'ik weet het niet',

een beetje emotie achter 'het kan me niet schelen'

en een beetje pijn achter 'het is oké'.

(onbekend)